IB22

Voorwoord

IB22 beschrijft de hoe gebreken, defecten en afwijkingen van elektrische materieel geclassificeerd worden. IB22 is met deskundigen methodische geschreven. De methode heeft de naam MvdC.

Er is tot op heden geen gemeenschappelijk kader waarmee in vergelijkbare situaties tot vergelijkbare classificaties wordt gekomen. MvdC is een methode voor classificatie die uitgaat van de kennis, vakmanschap en inzicht van de inspecteur.

Bij het uitvoeren van inspecties worden gebreken, afwijkingen van de norm en/of defecten geconstateerd. Het doel van MvdC is het effect vast te stellen. Een effect kan bijvoorbeeld een gevaar van (op?) persoonlijk letsel of een gevaar van (op?) brand zijn.

Bij het opstellen van IB22 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd, IB22:

1. moet eenvoudig toe te passen en compleet zijn;
2. moet op vakinhoudelijke oordelen gebaseerd zijn;
3. moet voor eenduidigheid tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zorgen;
4. moet zorgen voor een eenduidige classificatie in de inspectiebranche.

Door IB22 toe te passen worden constateringen eenduidig geclassificeerd. Dat zorgt voor een hoge mate van consistentie in de inspectierapporten. Opdrachtgevers die met verschillende inspectiebedrijven te maken hebben krijgen door het toepassen van MvdC betere classificaties van constateringen bij de verschillende inspectierapporten. Door een gemeenschappelijke methode te kiezen zijn de begrippen en indeling eenduidig vastgelegd.

IB22 is door een groep deskundigen en op basis van consensus opgesteld om draagvlak te bieden voor inspectie bedrijven als opdrachtgevers. Door deze brede aanpak krijgt het document de eigenschappen van een industriestandaard. MvdC kan dienen als basis voor overeenkomsten van
inspectiebedrijven en opdrachtgevers.

Opmerkingen en verbetervoorstellen zijn welkom en kunnen via de SCIOS support-site (https://support.scios.nl) ingediend worden.

De IB 22 is opgesteld door de werkgroep MvdC onder verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen van Stichting SCIOS.

Op het moment van deze publicatie van dit informatieblad was de werkgroep als volgt samengesteld:
 Joris van Eekelen, Technikeur/iKeur
 Sjaak Jansen, Modderkolk Projects & Maintenance
 Ben van der Kolk, Omega Energietechniek
 Richard van Lümich, Kropman Installatietechniek
 Jay Smeekes, Inspectora/EPM/Techniek Nederland/iKeur
 Frister van der Ven, CroonWolter&Dros
 John de Vries, Van Empel Opleiding en Training/iKeur
 Roger Wouts, Istimewa Elektro B.V.
 Remco Zaaijer, Technikeur
 Jos Schuts, Waterschap Rivierenland

IB22 informatieblad

Uitgebreide beschrijving IB22